Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,05 
Giá đóng cửa: 9,385
Khối lượng giao dịch trong ngày: 155,009

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư