Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,055 
Giá đóng cửa: 8,295
Khối lượng giao dịch trong ngày: 424,413

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư