Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,18 
Giá đóng cửa: 7,50
Khối lượng giao dịch trong ngày: 578,201

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư