Yêu cầu chung

 

Liên hệ

Triệu Thị Thu Hiền

Triệu Thị Thu Hiền

Quản lý cấp cao
Bộ phận Cho thuê Thương mại

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 90 4600 620

 

Lại Thị Như Quỳnh

Lại Thị Như Quỳnh

Quản lý cấp cao
Bộ phận Cho thuê Thương mại

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 908 463 907