Nghiên Cứu Thị Trường Công Nghiệp

Bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Savills cung cấp những thông tin thiết thực nhất về thị trường bất động sản, giúp khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và nhận ra mục đích đầu tư cuối cùng. Tất cả các báo cáo có thể được tải trực tiếp trên website, trừ những báo cáo đặc biệt

Các báo cáo

Bất động sản Việt Nam - Tổng quan phát triển hai thập kỷ

Báo cáo tình hình hoạt động các khu công nghiệp H1/2015
Ngày 09 tháng 11 năm 2016

Ngành dệt may thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp trong nửa năm đầu 2015. Trong nửa đầu năm 2015, những dự án công nghiệp dệt may quy mô lớn được phê duyệt đã thúc đẩy lĩnh vực sản xuất, đóng góp 4,18 tỷ USD tương đương 76% nguồn vốn đầu tư nước ngoài mới (FDI) vào Việt Nam.

 

Kết quả tìm kiếm nghiên cứu: 2 tìm thấy

 
Báo cáo tình hình hoạt động các khu công nghiệp H1/2015

Báo cáo tình hình hoạt động các khu công nghiệp H1/2015

Ngày 09 tháng 11 năm 2016

Ngành dệt may thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp trong nửa năm đầu 2015. Trong nửa đầu năm 2015, những dự án công nghiệp dệt may quy mô lớn được phê duyệt đã thúc đẩy lĩnh vực sản xuất, đóng góp 4,18 tỷ USD tương đương 76% nguồn vốn đầu tư nước ngoài mới (FDI) vào Việt Nam.

 
 
 
Báo cáo tình hình hoạt động các khu công nghiệp H1/2015

Báo cáo tình hình hoạt động các khu công nghiệp H1/2015

Ngày 05 tháng 09 năm 2015

Ngành dệt may thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp trong nửa năm đầu 2015. Trong nửa đầu năm 2015, những dự án công nghiệp dệt may quy mô lớn được phê duyệt đã thúc đẩy lĩnh vực sản xuất, đóng góp 4,18 tỷ USD tương đương 76% nguồn vốn đầu tư nước ngoài mới (FDI) vào Việt Nam.

 
 
 

NGƯỜI LIÊN HỆ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó GĐ Điều Hành

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 933 276 663

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc
Nghiên cứu

Savills Hà Nội

+84 912 000 530

 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU CỦA SAVILLS

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?