Chỉ Số Giá Bất Động Sản Savills (SPPI)

Bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Savills cung cấp những thông tin thiết thực nhất về thị trường bất động sản, giúp khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và nhận ra mục đích đầu tư cuối cùng. Tất cả các báo cáo có thể được tải trực tiếp trên website, trừ những báo cáo đặc biệt.

9 9
Chỉ số giá bất động sản Hà Nội Quý 3/2018

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Trong Quý 3/2018, Chỉ số giá nhà ở giảm nhẹ dưới 1 điểm theo quý và theo năm, đạt 104,5.

 
 
9 9
Chỉ số giá bất động sản TPHCM Quý 3/2018

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Trong Q3/2018, chỉ số giá nhà ở Savills đạt 97, tăng 1 điểm theo quý và 3 điểm theo năm.

 
 
9 9
Chỉ số giá bất động sản Hà Nội Quý 2/2018

Ngày 29 tháng 09 năm 2018

Tại TPHCM trong quý 2/2018, chỉ số giá nhà ở đạt cao nhất trong 5 năm qua, tương đương 96 điểm. Chỉ số văn phòng tại quý 2/2018 đạt mức cao mới là 95 điểm, tăng 2 điểm theo quý và 6 điểm theo năm.

 
 
9 9
Chỉ số giá bất động sản Tp. HCM Quý 2/2018

Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Tại TPHCM trong quý 2/2018, chỉ số giá nhà ở đạt cao nhất trong 5 năm qua, tương đương 96 điểm. Chỉ số văn phòng tại quý 2/2018 đạt mức cao mới là 95 điểm, tăng 2 điểm theo quý và 6 điểm theo năm.

 
 
9 9
Chỉ số giá bất động sản Hà Nội Quý 4/2017

Ngày 01 tháng 03 năm 2018

Trong Quý 4/2017, Chỉ số giá nhà ở giám không quá 1 điểm theo quý và gần 2 điểm theo năm, đạt 105,2. Chỉ số văn phòng đạt 67,2 điểm, tăng 2 điểm theo quý và 5,7 điểm theo năm.

 
 
 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 933 276 663

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc
Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu

Savills Hanoi

+84 912 000 530

 

Võ Thị Khánh Trang

Võ Thị Khánh Trang

Trưởng Bộ phận
Bộ phận Nghiên cứu

Savills HCMC

+84 28 3823 9205 Ext 194

 

Đăng ký Dịch vụ Nghiên cứu của Savills

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?