Tư vấn tiền dự án

 

Chúng tôi làm những gì?

Chúng tôi tham gia vào đội ngũ dự án của khách hàng với vai trò tư vấn ngay từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển dự án. Chúng tôi sẽ tư vấn tính khả thi của thiết kế kỹ thuật trong các khía cạnh như điều phối lưu thông của tòa nhà, bãi đậu xe, thiết bị cơ điện, khu vực công cộng và các phòng chức năng, nhằm nhận diện và phòng tránh những lỗi thiết kế trong quá trình phát triển, giúp tiết kiệm thời gian xây dựng và hoàn thiện, sử dụng hiệu quả nhân lực và các nguồn lực khác. Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành lập ngân sách cho giai đoạn tiền khai trương và vận hành, liệt kê các khoản thu khác có thể từ việc khai thác tòa nhà, cũng như tính toán và đưa ra mức phí quản lý hợp lý cho dự án. 

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Chúng tôi nỗ lực xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài và tốt đẹp nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng và cho nhân viên của Savills. Chính bởi vậy, chúng tôi cung cấp một đội ngũ chuyên môn cao để nhận diện và lên kế hoạch cho việc quản lý bất động sản trong quá trình vận hành tương lai.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?

Những khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các chủ đầu tư, bao gồm chủ đầu tư trong nước, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân khác.

 
 

Liên hệ

Vũ Kiều Hạnh

Vũ Kiều Hạnh

Giám đốc
Phòng Quản Lý Bất Động Sản

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300 Ext 156

 

Trần Minh Ái

Trần Minh Ái

Giám đốc
Phòng Quản lý Bất động sản

Savills HCMC

+84 28 3823 9205 Ext 119