Tư vấn Quản lí

Cấu trúc quản lý đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển khách sạn và resort. Việc quản lý hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp vận hành thuận lợi, hạn chế tối đa chi phí hoạt động và đem đến những trải nghiệm đích thực cho khách thuê.

    • Chọn Lựa Nhà Điều Hành: Giai đoạn ban đầu bao gồm đánh giá sơ bộ về mục tiêu đầu tư và phát triển đồng thời chuẩn bị Bản Ghi Nhớ Thông Tin chính thức và danh sách các nhà điều hành được đề xuất. Các giai đoạn tiếp theo bao gồm tư vấn về các điều khoản thương mại trong Biên bản ghi nhớ (MOU) mà sau đó được sử dụng làm cơ sở cho các hợp đồng khách sạn ở các giai đoạn sau như Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật (TSA) và Hợp đồng Quản lý Khách sạn (HMA).
    • Tư Vấn Chương Trình Cho Thuê (Rental Pool): Phân tích chuyên sâu về cấu trúc chương trình cho thuê thông qua phân tích các mô hình thực tiễn được áp dụng thành công bởi các sản phẩm cạnh tranh khác dựa trên cơ sở cân nhắc tác động của Dòng Tiền về mặt quản lý cũng như sự đồng bộ giữa chương trình cho thuê và hợp đồng mua bán.
 
 

liên hệ

Mauro Gasparotti

Mauro Gasparotti

Giám đốc
Tư vấn Khách sạn, Savills Châu Á- TBD

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 908 556 492

 

Rudolf Hever

Rudolf Hever

Giám đốc
Tư vấn Khách sạn, Savills Châu Á- TBD

Savills Tp. Hồ Chí Minh

 

Phạm Thị Thùy Nhung

Phạm Thị Thùy Nhung

Quản lý cấp cao
Tư vấn Khách sạn, Savills Châu Á- TBD

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 934 345 630