Tư vấn Hoạch định

Chủ đầu tư cần có kế hoạch kinh doanh rõ ràng với các mục tiêu cụ thể về loại hình, làm cách nào và khi nào có thể phát triển dự án. Do đó, việc nghiên cứu toàn diện là bước cần thiết nhằm đảm bảo dự án được phát triển phù hợp với điều kiện thị trường, ngân sách và chiến lược của chủ đầu tư, người mua tiềm năng hay khách hàng mục tiêu. Savills Hotels cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc phát triển ý tưởng dự án.

    • Nghiên Cứu Thị Trường: Phân tích chuyên sâu về thị trường khách sạn và resort tại một địa điểm cụ thể bao gồm tình hình kinh tế, xu hướng thị trường, tình hình phát triển và triển vọng tương lai (rủi ro và cơ hội). Nghiên Cứu Thị Trường là cơ sở để hỗ trợ các quyết định đầu tư và xây dựng các bước tiếp theo trong quá trình hoạch định.
    • Phân Tích Dòng Tiền: Đánh giá chi tiết Dòng Tiền của phương án phát triển được đề xuất để giải đáp các câu hỏi khác nhau liên quan đến các khía cạnh tài chính (ví dụ như dự án có tính khả thi như thế nào? Dòng tiền được tạo ra như thế nào và có khả năng trang trải các khoản vay không? Lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư?).
    • Nghiên Cứu Khả Thi: Nghiên Cứu Khả Thi được thực hiện dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng nhằm xác định khả năng tài chính cho các phương án phát triển được chọn cũng như tìm ra phương án phát triển tốt nhất cho khu đất. Nghiên Cứu Khả Thi bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục: Nghiên Cứu Thị Trường, Phân Tích Khu Đất và Phân Tích Dòng Tiền.
    • Đề Xuất Phát Triển: Đảm bảo rằng ý tưởng phương án được tối ưu hóa không chỉ về mặt thẩm mỹ, mà còn về chức năng, tối đa hóa hiệu suất hoạt động và phù hợp với xu hướng thị trường trong tương lai. Các đề xuất chi tiết sẽ bao gồm nhiều khía cạnh của dự án như thiết kế, tiện nghi, giá cả, chi phí, giai đoạn và các chỉ số hoạt động liên quan.
    • Xem Xét Quy Hoạch Tổng Thể: Xác định hướng quy hoạch tổng thể về ý tưởng và thiết kế. Việc xem xét này sẽ đảm bảo các ý tưởng thiết kế quy hoạch tổng thể sơ bộ được cân nhắc cẩn trọng để các thành phần dự án được phát triển một cách thống nhất đồng thời việc triển khai các giai đoạn không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và bán hàng của dự án.
 
 

Liên hệ

Mauro Gasparotti

Mauro Gasparotti

Director
Savills Hotels Asia Pacific

Savills HCMC

+84 908 556 492